KOŠARICA (0)       PRIJAVI SE   REGISTRIRAJ SE   ZABORAVILI STE LOZINKU?       ENG  HRV
AUTORSKA PRAVA

 

Dopušteno korištenje
Preuzimanje i ispis sadržaja stranice kao npr. za narudžbu i sl., te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja društva LUPI MODA d.o.o.. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorska prava i/ili trgovačke znakove/žigove, dizajn i druga prava intelektualnog vlasništva.
 


Korištenje u trgovačke svrhe
Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od društva LUPI MODA d.o.o.. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja društva LUPI MODA d.o.o.. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. LUPI MODA d.o.o. pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše.
 


Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva
Sadržaj na ovim internet stranicama zaštićen je autorskim pravom koje pripada društvu LUPI MODA d.o.o.. LUPI MODA d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja Internet stranica. Nadalje, ova Internet adresa sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu društva LUPI MODA d.o.o.